Szkolenia metrologiczne, szkolenia z zakresu systemu zarządzania

W naszej firmie prowadzone są profesjonalne szkolenia metrologiczne oraz szkolenia z zakresu systemu zarządzania.
Naszymi wykładowcami są osoby z długoletnim doświadczeniem w laboratoriach akredytowanych, pracownicy wyższych uczelni oraz eksperci i auditorzy Polskiego Centrum Akredytacji. Posiadamy 26 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

W celu zgłoszenia uczestników na szkolenie, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Zgłoszenia przyjmuje Marek Koziorowski, tel 508 252 721, e-mail: biuro@kumlab.eu.

Dotychczasowi klienci naszych szkoleń

 

Najbliższe terminy szkoleń:

Szkolenie systemowe SZ-7 Termin szkolenia - 27-28.11.2017 r.
Szkolenie SZ-7 - Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego w laboratorium.
Szkolenie metrologiczne K-2 Termin szkolenia - 11-14.12.2017 r.
Szkolenie K-2 - Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta z elementami szacowania niepewności pomiaru.
Szkolenie systemowe SZ-4 Termin szkolenia - 11-13.12.2017 r.
Szkolenie SZ-4 - Audit wewnętrzny w laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

 

Pełny zakres szkoleń:

Szkolenia z zakresu systemu zarządzania:

Szkolenia metrologiczne:

Script logo