K-2 Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta z elementami szacowania niepewności pomiaru

4 dni (32 h) – cena netto 1950 zł.

Najbliższy termin szkolenia - 8-11.04.2019 r.

Szkolenie odbywa się w Akredytowanym Laboratorium Wzorcującym nr AP 162.

Trzech prowadzącących

 1. - były kierownik Pracowni Fizykochemii Wydziału Chemii Analitycznej i Fizykochemii w Akredytowanym Laboratorium Wzorcującym
  - były pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością w Jednostce Notyfikowanej
  - były z-ca pełnomocnika ds. Jakości w Zespole Akredytowanych Laboratoriów Wzorcujących.
 2. - kierownik Akredytowanego Laboratorium Wzorcującego AP 162
  - były długoletni kierownik Pracowni Pomiarów Długości i Kąta w Akredytowanym Laboratorium Wzorcującym AP 087
  - od 27 lat prowadzi szkolenia z zakresu wzorcowania przyrządów do pomiaru długości, kąta, oraz geometrii powierzchni
 3. - specjalista metrolog w Akredytowanym Laboratorium Wzorcującym AP 162
  - auditor techniczny wewnętrzny z dziedziny 6 – Wielkości Geometryczne
  - były starszy inspektor w Pracowni Pomiarów Długości i Kąta w Akredytowanym Laboratorium Wzorcującym AP 087
  - od 14 lat prowadzi szkolenia z zakresu wzorcowania przyrządów do pomiaru długości, kąta, oraz geometrii powierzchni

Kurs podstawowy składający się z 10 ćwiczeń praktycznych (kursant otrzymuje wszystkie instrukcje wzorcowania wraz z formularzami zapisek, materiały dotyczące szacowania niepewności pomiarów - podstawy teoretyczne wraz ze wszystkimi budżetami niepewności). Procedury wzorcowania przyrządów pomiarowych omawiane na szkoleniu są zgodne z zaleceniami normy PN-EN ISO/IEC 17025.
Ćwiczenia fakultatywne dodatkowe (dobrowolne) wybierane indywidualnie przez kursanta (kursant oprócz szkolenia otrzymuje instrukcję wzorcowania wraz z formularzem zapiski).  Ceny konkretnych ćwiczeń nie są jednakowe.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia teoretyczne:

 1. Błąd pomiaru oraz rodzaje błędów.
 2. Istota niepewności pomiaru.
 3. Podstawowe definicje związane z niepewnością pomiaru.
 4. Szacowanie niepewności pomiaru.
  - etapy szacowania niepewności pomiaru
  - wielkość mierzona, wielkość wyjściowa, wielkości wejściowe
  - model matematyczny pomiaru
  - rozkłady prawdopodobieństwa
  - standardowa niepewność pomiaru
  - metody obliczania niepewności standardowej (metoda typu A, metoda typu B)
  - niepewność standardowa złożona
  - budżet niepewności
  - współczynnik rozszerzenia oraz niepewność rozszerzona
 5. Procedura ogólna szacowania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu przyrządów pomiarowych oraz analiza przykładowych budżetów niepewności.
 6. Wytyczne dokumentu EA-4/02 M:2013.
 7. Zdolność pomiarowa CMC.
 8. Interpretacja zakresów akredytacji laboratoriów wzorcujących.
 9. Znaczenie niepewności pomiaru w kontekście orzekania zgodności z wymaganiami.
 10. Omówienie budżetów niepewności pomiaru przy wzorcowaniu przyrządów pomiarowych:
  - Budżet niepewności pomiaru przy wzorcowaniu przyrządów suwmiarkowych,
  - Budżet niepewności pomiaru przy wzorcowaniu przyrządów mikrometrycznych,
  - Budżet niepewności pomiaru przy wzorcowaniu czujników pomiarowych,
  - Budżet niepewności pomiaru przy wzorcowaniu średnicówek czujnikowych,
  - Budżet niepewności pomiaru przy wzorcowaniu płaskich i płaskorównoległych płytek interferencyjnych,
  - Budżet niepewności pomiaru przy wzorcowaniu kątowników walcowych,
  - Budżet niepewności pomiaru przy wzorcowaniu kątowników krawędziowych i powierzchniowych,
  - Budżet niepewności pomiaru przy wzorcowaniu kątomierzy uniwersalnych i optycznych,
  - Budżet niepewności pomiaru przy wzorcowaniu poziomnic liniałowych,
  - Budżet niepewności pomiaru przy wzorcowaniu transametrów.

Ćwiczenia laboratoryjne dotyczą wzorcowania następujących przyrządów pomiarowych:

 1. Suwmiarki.
 2. Mikrometry zewnętrzne.
 3. Czujniki analogowe z działką elementarną 0,01 mm.
 4. Poziomnice liniałowe.
 5. Kątowniki 90° stalowe.
 6. Kątomierze uniwersalne.
 7. Płytki interferencyjne płaskie oraz płaskorównoległe.
 8. Średnicówki mikrometryczne trójpunktowe.
 9. Transametry
 10. Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem (diatesty)

Dodatkowe dobrowolne ćwiczenia wymienione poniżej za dodatkową opłatą. Przy dodatkowych ćwiczeniach oprócz szkolenia otrzymuje się instrukcję wzorcowania wraz z zapiską. Cena kursu tylko części teoretycznej wynosi 450 zł netto (8 godzin).

Dodatkowe ćwiczenia laboratoryjne (fakultatywne–dobrowolne):

 1. Głębokościomierze suwmiarkowe.
 2. Wysokościomierze suwmiarkowe.
 3. Spoinomierze suwmiarkowe.
 4. Spoinomierze SPA 40 oraz SPA 60.
 5. Mikrometry wewnętrzne.
 6. Mikrometry z wbudowanym czujnikiem.
 7. Głowice mikrometryczne.
 8. Głowice mikrometryczne 50 mm Mitutoyo bez sprzęgła.
 9. Głębokościomierze mikrometryczne.
 10. Sprawdziany tłoczkowe.
 11. Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe.
 12. Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,01 mm.
 13. Poziomnice budowlane.
 14. Średnicówki czujnikowe dwupunktowe.
 15. Grubościomierze czujnikowe.
 16. Głębokościomierze czujnikowe.
 17. Szczelinomierze.
 18. Wzorce łuków kołowych.
 19. Wzorce zarysu gwintu metrycznego i calowego.
 20. Wałeczki pomiarowe do pomiarów gwintów.
 21. Wałeczki pomiarowe do pomiarów otworów.
 22. Przymiary wstęgowe.
 23. Płytki kątowe o matowych powierzchniach pomiarowych.
 24. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe.
 25. Profilometry stykowe.
 26. Czujniki optyczne MOP 02/20 oraz  MOP 1/100.
 27. Długościomierze pionowe Abbego.
 28. Przybory do płytek wzorcowych.
Script logo