Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162

Pomysłodawcą utworzenia Laboratorium Wzorcującego jest Marek Koziorowski długoletni Kierownik Pracowni Pomiarów Długości i Kąta Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi.

Laboratorium Wzorcujące zajmuje się wzorcowaniem (kalibracją) przyrządów pomiarowych z dziedziny 6 – Wielkości Geometryczne.
Poddziedziny: 6.01 – długość, 6.02 – kąt, 6.03 – geometria powierzchni.

Utworzenie Laboratorium Wzorcującego firmy Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi jest odpowiedzią na trzy najważniejsze potrzeby klienta:

  • profesjonalna usługa wzorcowania przyrządów pomiarowych,
  • konkurencyjna cena wzorcowania,
  • krótki termin wzorcowania.

Dołożymy wszelkich starań by spełnić te wymagania.

Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie personelu Laboratorium oraz zdolności CMC są gwarancją jakości naszych usług.

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych wykonujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Poprzez sprawną organizację i dbałość o potrzeby klienta zapewniamy konkurencyjne ceny i krótkie terminy wzorcowania.

W naszej firmie prowadzone są także profesjonalne szkolenia metrologiczne oraz szkolenia z zakresu systemu zarządzania. Wykwalifikowana kadra wykładowców - znani metrolodzy, którzy przez wiele lat prowadzili szkolenia dla pracowników kontroli jakości zakładów pracy i laboratoriów akredytowanych - gwarantuje wysoki poziom szkoleń.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Z naszej strony gwarantujemy rzetelność i wysoką jakość świadczonych usług.

 

Najbliższe terminy szkoleń:

Szkolenie metrologiczne K-2 Termin szkolenia - opcja I - 21÷24.10.2024 r. opcja II - 21÷25.10.2024 r. opcja III - 25.10.2024 r.
Szkolenie K-2 - Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta z elementami szacowania niepewności pomiaru.
Script logo