Dane kontaktowe

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162

Krajowe Usługi Metrologiczne M. Koziorowski, P. Koziorowski s.c.

ul. Demokratyczna 117
93-348 Łódź
tel. (42) 307 10 05
NIP: 729-270-76-77
e-mail: biuro@kumlab.eu

 

Zakup przyrzadów pomiarowaych z akredytowanymi świadectwami wzorcowania PCA
e-mail: zakupy@kumlab.eu

 

Kierownik
Laboratorium Wzorcującego

inż. Marek Koziorowski
tel.: 508 252 721
e-mail: m.koziorowski@kumlab.eu

Z-ca Kierownika
Laboratorium Wzorcującego

mgr inż. Paweł Koziorowski
tel.: 792 830 915
e-mail: p.koziorowski@kumlab.eu

 

Godziny otwarcia Laboratorium Wzorcującego:
Poniedziałek-piątek
8:00-17:00

 

Script logo