Obowiązujące procedury pomiarowe

Wykaz procedur objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02

 

Symbol procedury Tytuł procedury Numer wydania Data wydania
IW/KUM/01/01 Wzorcowanie przyrządów suwmiarkowych 1 08.08.2015
IW/KUM/01/02 Wzorcowanie spoinomierzy 1 10.08.2015
IW/KUM/01/03 Wzorcowanie wysokościomierzy do pomiaru wysokości kół pojazdów 1 14.09.2015
IW/KUM/02/01 Wzorcowanie mikrometrów zewnętrznych i wewnętrznych 2 27.08.2021
IW/KUM/02/02 Wzorcowanie głowic i głębokościomierzy mikrometrycznych 1 04.09.2015
IW/KUM/02/03 Wzorcowanie mikrometrów z wbudowanym czujnikiem oraz transametrów 1 07.09.2015
IW/KUM/02/04 Wzorcowanie średnicówek mikrometrycznych dwupunktowych 1 08.09.2015
IW/KUM/02/05 Wzorcowanie średnicówek mikrometrycznych trójpunktowych oraz czujnikowych trójpunktowych 2 14.06.2021
IW/KUM/02/06 Wzorcowanie wzorców nastawczych do wymiarów zewnętrznych 1 23.07.2016
IW/KUM/02/07 Wzorcowanie wzorców nastawczych do wymiarów wewnętrznych 1 17.08.2016
IW/KUM/03/01 Wzorcowanie kątomierzy uniwersalnych i traserskich 2 21.11.2016
IW/KUM/03/02 Wzorcowanie kątomierzy cyfrowych z poziomnicą cyfrową oraz poziomnicą ampułkową 1 14.02.2018
IW/KUM/04/01 Wzorcowanie kątowników 90º dwuramiennych 2 21.08.2018
IW/KUM/05/01 Wzorcowanie czujników analogowych i cyfrowych o zakresie do 50 mm 1 23.06.2015
IW/KUM/06/01 Wzorcowanie czujników analogowych oraz analogowych z uchylnym trzpieniem 1 15.08.2015
IW/KUM/07/01 Wzorcowanie szczelinomierzy 1 20.05.2015
IW/KUM/07/02 Wzorcowanie sprawdzianów tłoczkowych 1 21.05.2015
IW/KUM/07/05 Wzorcowanie przyborów do płytek wzorcowych 1 24.05.2015
IW/KUM/07/06 Wzorcowanie folii wzorcowych 1 25.05.2015
IW/KUM/07/07 Wzorcowanie pierścieni Shore'a 1 26.05.2015
IW/KUM/08/01 Wzorcowanie płytek interferencyjnych 2 28.01.2017
IW/KUM/09/01 Wzorcowanie wałeczków pomiarowych 2 07.11.2016
IW/KUM/10/01 Wzorcowanie wzorców łuków kołowych 1 27.05.2015
IW/KUM/10/02 Wzorcowanie wzorców zarysu gwintu metrycznego oraz calowego 1 28.05.2015
IW/KUM/10/03 Wzorcowanie płytek kątowych o matowych powierzchniach pomiarowych 1 29.05.2015
IW/KUM/10/04 Wzorcowanie wzorców kreskowych lup pomiarowych 2 06.11.2017
IW/KUM/11/01 Wzorcowanie poziomnic liniałowych 1 31.05.2015
IW/KUM/11/02 Wzorcowanie poziomnic budowlanych ampułkowych i cyfrowych 2 09.02.2018
IW/KUM/12/01 Wzorcowanie czujników optycznych MOP 1 03.06.2015
IW/KUM/12/02 Wzorcowanie długościomierzy pionowych Abbego 1 04.06.2015
IW/KUM/12/03 Wzorcowanie długościomierzy poziomych 1 17.01.2017
IW/KUM/12/04 Wzorcowanie wysokościomierzy cyfrowych 1 04.09.2017
IW/KUM/13/01 Wzorcowanie przymiarów wstęgowych 2 16.12.2016
IW/KUM/13/02 Wzorcowanie przymiarów sztywnych oraz półsztywnych 1 22.07.2016
IW/KUM/14/01 Wzorcowanie średnicówek czujnikowych dwupunktowych 3 24.04.2022
IW/KUM/14/02 Wzorcowanie grubościomierzy i głębokościomierzy czujnikowych 1 09.06.2015
IW/KUM/14/03 Wzorcowanie macek pomiarowych zewnętrznych i wewnętrznych 1 10.06.2015
IW/KUM/15/01 Wzorcowanie kątowników 90º walcowych 1 06.08.2018
IW/KUM/16/01 Wzorcowanie płytek wzorcowych o zakresie (0,5-100) mm 3 24.07.2021
IW/KUM/16/02 Wzorcowanie płytek wzorcowych o zakresie (0,5-175) mm 1 24.07.2021
IW/KUM/17/01 Wzorcowanie pryzm pomiarowych 1 05.02.2016
IW/KUM/17/02 Wzorcowanie liniałów sinusowych 1 22.02.2016
IW/KUM/17/03 Wzorcowanie liniałów krawędziowych 1 15.02.2016
IW/KUM/18/01 Wzorcowanie czujników analogowych i cyfrowych metrycznych oraz analogowych calowych 1 18.02.2018
IW/KUM/19/01 Wzorcowanie wzorców chropowatości 1 15.12.2016
IW/KUM/20/01 Wzorcowanie płyt pomiarowych oraz liniałów powierzchniowych (za pomocą poziomnic różnicowych Talyvel 6) 1 14.01.2019
IW/KUM/21/01 Wzorcowanie optycznych poziomnic kątowych 1 20.12.2019
IW/KUM/21/02 Wzorcowanie poziomnic koincydencyjnych 1 16.12.2019
IW/KUM/22/01 Wzorcowanie pierścieni wzorcowych oraz sprawdzianów pierścieniowych (za pomocą długościomierza ULM 520 S-E) 1 19.01.2019
IW/KUM/22/02 Wzorcowanie sprawdzianów gwintowych pierścieniowych walcowych (za pomocą długościomierza ULM 520 S-E) 1 24.02.2019
IW/KUM/22/03 Wzorcowanie sprawdzianów gwintowych trzpieniowych walcowych (za pomocą długościomierza ULM 520 S-E) 1 28.01.2019
IW/KUM/22/04 Wzorcowanie wzorców nastawczych do wymiarów zewnętrznych (do 500mm za pomocą długościomierza ULM 520 S-E) 1 02.03.2019
IW/KUM/22/05 Wzorcowanie sprawdzianów gwintowych stożkowych pierścieniowych 1 12.11.2019
IW/KUM/22/06 Wzorcowanie sprawdzianów gwintowych stożkowych trzpieniowych 1 26.11.2019
IW/KUM/22/07 Wzorcowanie płytek wzorcowych o zakresie długości (150-500)mm (za pomocą długościomierza ULM 520 S-E) 2 20.11.2021
Script logo