K-1 Szacowanie niepewności pomiaru w laboratorium wzorcującym

2 dni (14 h) – cena netto 940 zł.

Dwóch prowadzącących

 • były kierownik Pracowni Fizykochemii Wydziału Chemii Analitycznej i Fizykochemii w Akredytowanym Laboratorium Wzorcującym
 • były pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością w Jednostce Notyfikowanej
 • były z-ca pełnomocnika ds. Jakości w Zespole Akredytowanych Laboratoriów Wzorcujących.
 • kierownik Akredytowanego Laboratorium Wzorcującego AP 162
 • były długoletni kierownik Pracowni Pomiarów Długości i Kąta w Akredytowanym Laboratorium Wzorcującym AP 087
 • od 27 lat prowadzi szkolenia z zakresu wzorcowania przyrządów do pomiaru długości, kąta, oraz geometrii powierzchni

Szkolenie z szacowania niepewności pomiaru prowadzone jest w celu przygotowania laboratorium do spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 pkt. 5.4.6.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia teoretyczne (1 dzień kursu)

 1. Błąd pomiaru oraz rodzaje błędów.
 2. Istota niepewności pomiaru.
 3. Podstawowe definicje związane z niepewnością pomiaru.
 4. Szacowanie niepewności pomiaru.- etapy szacowania niepewności pomiaru
  - wielkość mierzona, wielkość wyjściowa, wielkości wejściowe
  - model matematyczny pomiaru
  - rozkłady prawdopodobieństwa
  - standardowa niepewność pomiaru
  - metody obliczania niepewności standardowej (metoda typu A, metoda typu B)
  - niepewność standardowa złożona
  - budżet niepewności
  - współczynnik rozszerzenia oraz niepewność rozszerzona
 5. Procedura ogólna szacowania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu przyrządów pomiarowych oraz analiza przykładowych budżetów niepewności.
 6. Wytyczne dokumentu EA-4/02 M:2013.
 7. Zdolność pomiarowa CMC.
 8. Interpretacja zakresów akredytacji laboratoriów wzorcujących.
 9. Znaczenie niepewności pomiaru w kontekście orzekania zgodności z wymaganiami

(2 dzień kursu)

 1. Budżet niepewności przy wzorcowaniu spektrofotometru.
 2. Budżet niepewności przy wzorcowaniu pehametru (metodą elektryczną oraz przy użyciu certyfikowanych materiałów odniesienia).
 3. Budżet niepewności przy wzorcowaniu wagi.
 4. Budżet niepewności przy wzorcowaniu wzorców masy.
 5. Budżet niepewności przy wzorcowaniu mikrometru zewnętrznego.
 6. Budżet niepewności przy wzorcowaniu kątomierza uniwersalnego.
 7. Budżet niepewności przy wzorcowaniu płaskich płytek interferencyjnych.
Script logo