K-2 Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta z elementami szacowania niepewności pomiaru

3 dni (26 h) – cena netto 1700 zł.

Najbliższy termin szkolenia - 16-18.11.2020 r.

Szkolenie odbywa się w Akredytowanym Laboratorium Wzorcującym nr AP 162.

Trzech prowadzącących

 1. - były kierownik Pracowni Fizykochemii Wydziału Chemii Analitycznej i Fizykochemii w Akredytowanym Laboratorium Wzorcującym
  - były pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością w Jednostce Notyfikowanej
  - były z-ca pełnomocnika ds. Jakości w Zespole Akredytowanych Laboratoriów Wzorcujących.
 2. - kierownik Akredytowanego Laboratorium Wzorcującego AP 162
  - były długoletni kierownik Pracowni Pomiarów Długości i Kąta w Akredytowanym Laboratorium Wzorcującym AP 087
  - od 27 lat prowadzi szkolenia z zakresu wzorcowania przyrządów do pomiaru długości, kąta, oraz geometrii powierzchni
 3. - specjalista metrolog w Akredytowanym Laboratorium Wzorcującym AP 162
  - auditor techniczny wewnętrzny z dziedziny 6 – Wielkości Geometryczne
  - były starszy inspektor w Pracowni Pomiarów Długości i Kąta w Akredytowanym Laboratorium Wzorcującym AP 087
  - od 14 lat prowadzi szkolenia z zakresu wzorcowania przyrządów do pomiaru długości, kąta, oraz geometrii powierzchni

Kurs podstawowy składający się z 10 ćwiczeń praktycznych (kursant otrzymuje wszystkie instrukcje wzorcowania wraz z formularzami zapisek, materiały dotyczące szacowania niepewności pomiarów - podstawy teoretyczne wraz ze wszystkimi budżetami niepewności). Procedury wzorcowania przyrządów pomiarowych omawiane na szkoleniu są zgodne z zaleceniami normy PN-EN ISO/IEC 17025.
Ćwiczenia fakultatywne dodatkowe (dobrowolne) wybierane indywidualnie przez kursanta (kursant oprócz szkolenia otrzymuje instrukcję wzorcowania wraz z formularzem zapiski).  Ceny konkretnych ćwiczeń nie są jednakowe.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia teoretyczne:

 1. Błąd pomiaru oraz rodzaje błędów.
 2. Istota niepewności pomiaru.
 3. Podstawowe definicje związane z niepewnością pomiaru.
 4. Szacowanie niepewności pomiaru.
  - etapy szacowania niepewności pomiaru
  - wielkość mierzona, wielkość wyjściowa, wielkości wejściowe
  - model matematyczny pomiaru
  - rozkłady prawdopodobieństwa
  - standardowa niepewność pomiaru
  - metody obliczania niepewności standardowej (metoda typu A, metoda typu B)
  - niepewność standardowa złożona
  - budżet niepewności
  - współczynnik rozszerzenia oraz niepewność rozszerzona
 5. Procedura ogólna szacowania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu przyrządów pomiarowych oraz analiza przykładowych budżetów niepewności.
 6. Wytyczne dokumentu EA-4/02 M:2013.
 7. Zdolność pomiarowa CMC.
 8. Interpretacja zakresów akredytacji laboratoriów wzorcujących.
 9. Znaczenie niepewności pomiaru w kontekście orzekania zgodności z wymaganiami.
 10. Omówienie budżetów niepewności pomiaru przy wzorcowaniu przyrządów pomiarowych:
  - Budżet niepewności pomiaru przy wzorcowaniu przyrządów suwmiarkowych,
  - Budżet niepewności pomiaru przy wzorcowaniu przyrządów mikrometrycznych,
  - Budżet niepewności pomiaru przy wzorcowaniu czujników pomiarowych,
  - Budżet niepewności pomiaru przy wzorcowaniu średnicówek czujnikowych,
  - Budżet niepewności pomiaru przy wzorcowaniu płaskich i płaskorównoległych płytek interferencyjnych,
  - Budżet niepewności pomiaru przy wzorcowaniu kątowników walcowych,
  - Budżet niepewności pomiaru przy wzorcowaniu kątowników krawędziowych i powierzchniowych,
  - Budżet niepewności pomiaru przy wzorcowaniu kątomierzy uniwersalnych i optycznych,
  - Budżet niepewności pomiaru przy wzorcowaniu poziomnic liniałowych,
  - Budżet niepewności pomiaru przy wzorcowaniu transametrów.

Ćwiczenia laboratoryjne dotyczą wzorcowania następujących przyrządów pomiarowych:

 1. Suwmiarki.
 2. Mikrometry zewnętrzne.
 3. Czujniki analogowe z działką elementarną 0,01 mm.
 4. Poziomnice liniałowe.
 5. Kątowniki 90° stalowe.
 6. Kątomierze uniwersalne.
 7. Płytki interferencyjne płaskie oraz płaskorównoległe.
 8. Średnicówki mikrometryczne trójpunktowe.
 9. Transametry
 10. Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem (diatesty)

Dodatkowe dobrowolne ćwiczenia wymienione poniżej za dodatkową opłatą. Przy dodatkowych ćwiczeniach oprócz szkolenia otrzymuje się instrukcję wzorcowania wraz z zapiską. Cena kursu tylko części teoretycznej wynosi 520 zł netto (8 godzin).

Dodatkowe ćwiczenia laboratoryjne (fakultatywne–dobrowolne):

 1. Głębokościomierze suwmiarkowe
 2. Wysokościomierze suwmiarkowe
 3. Spoinomierze suwmiarkowe
 4. Spoinomierze SPA 40 oraz SPA 60
 5. Mikrometry wewnętrzne
 6. Mikrometry z wbudowanym czujnikiem
 7. Głowice mikrometryczne
 8. Głowice mikrometryczne 50 mm Mitutoyo bez sprzęgła
 9. Głębokościomierze mikrometryczne
 10. Sprawdziany tłoczkowe
 11. Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe
 12. Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,01 mm
 13. Czujniki analogowe calowe
 14. Poziomnice budowlane
 15. Poziomnice cyfrowe (4x90)º
 16. Kątomierze cyfrowe budowlane
 17. Średnicówki czujnikowe dwupunktowe
 18. Grubościomierze czujnikowe
 19. Głębokościomierze czujnikowe
 20. Szczelinomierze listkowe
 21. Szczelinomierze klinowe
 22. Wzorce łuków kołowych
 23. Wzorce zarysu gwintu metrycznego i calowego
 24. Wałeczki pomiarowe do pomiarów gwintów
 25. Wałeczki pomiarowe do pomiarów otworów
 26. Przymiary wstęgowe oraz sztywne i półsztywne
 27. Płytki kątowe o matowych powierzchniach pomiarowych
 28. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe
 29. Profilometry stykowe
 30. Czujniki optyczne MOP 02/20 oraz  MOP 1/100
 31. Długościomierze pionowe Abbego
 32. Przybory do płytek wzorcowych
 33. Kątowniki 90º walcowe
 34. Poziomnice koincydencyjne
 35. Poziomnice optyczne kątowe
 36. Płyty pomiarowe granitowe
 37. Pierścienie wzorcowe na długościomierzu poziomym ULM 520 S-E
 38. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe walcowe na długościomierzu poziomym ULM 520 S-E
 39. Wzorce nastawcze do wymiarów zewnętrznych na długościomierzu poziomym ULM 520 S-E
Script logo