K-2 Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta z elementami szacowania niepewności pomiaru

Opcja I kursu – 4 dni (34 h) – cena 2400 zł netto

Opcja II kursu – 5 dni (42 h) – cena 3000 zł netto

 

Najbliższy termin szkolenia: opcja I - 17÷20.04.2023 r.    opcja II - 17÷21.04.2023 r.

 

Szkolenie odbywa się w Akredytowanym Laboratorium Wzorcującym nr AP 162.

Kierownikiem Laboratorium jest inż. Marek Koziorowski – były długoletni auditor techniczny Polskiego Centrum Akredytacji w obszarze Wielkości geometryczne oraz były długoletni Kierownik Pracowni Pomiarów Długości i Kąta Okregowego Urzędu Miar w Łodzi, obecnie współwłaściciel firmy Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi. Kurs prowadzony jest przez personel akredytowany Laboratorium AP 162.

Zgłoszenia na kursy przyjmuje Kierownik Laboratorium inż. Marek Koziorowski, tel 508 252 721; e-mail biuro@kumlab.eu

Oferta na kurs obejmuje przerwy kawowe i obiad. Noclegi kursanci zapewniają sobie we własnym zakresie.

Zapraszamy do naszej galerii by zobaczyć jak wyglądają prowadzone u nas kursy - Galeria szkoleń.

 

Kurs składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej:

Opcja I kursu – Kurs podstawowy składający się z części teoretycznej oraz części praktycznej (10 ćwiczeń - kursant otrzymuje wszystkie instrukcje wzorcowania wraz z formularzami zapisek, materiały dotyczące szacowania  niepewności pomiarów - podstawy teoretyczne wraz ze wszystkimi budżetami niepewności pomiaru).

Opcja II kursu – Kurs podstawowy składający się z części teoretycznej oraz części praktycznej (11 ćwiczeń - kursant otrzymuje wszystkie instrukcje wzorcowania wraz z formularzami zapisek, materiały dotyczące szacowania  niepewności pomiarów - podstawy teoretyczne wraz ze wszystkimi budżetami niepewności pomiaru).

Ćwiczenia fakultatywne dodatkowe (dobrowolne - oddzielnie płatne) wybierane indywidualnie przez kursanta (kursant oprócz szkolenia otrzymuje instrukcję wzorcowania wraz z formularzami zapisek).

 

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia teoretyczne:

Szacowanie niepewności pomiaru przy wzorcowania

 1. Istota niepewności pomiaru i model matematyczny wyniku pomiaru
  - Źródła niepewności wyniku pomiaru
  - Niepewność rozszerzona pomiaru
 2. Niepewność standardowa złożona i przykłady obliczania niepewności pomiaru
  - obliczanie niepewności – sposób I
  - obliczanie niepewności – sposób II
 3. Szacowanie niepewności standardowych metodą typu A i metodą typu B
  - metoda typu A
  - metoda typu B
 4. Budżet niepewności pomiaru
  - budżet niepewności pomiaru – wariant 1
  - budżet niepewności pomiaru – wariant 2
 5. Zasady ustalania współczynnika rozszerzenia przy obliczaniu niepewności rozszerzonej
 6. Analiza przykładowych budżetów niepewności pomiaru
 7. Znaczenie niepewności pomiaru w kontekście orzekania o zgodności z wymaganiami
 8. Obliczanie niepewności standardowej złożonej z uwzględnieniem współczynników korelacji
 9. Procedura ogólna szacowania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu przyrządów pomiarowych
 10. Najlepsza zdolność pomiarowa, interpretacja, formułowanie i znaczenie
 11. Błędy pomiaru:  błąd systematyczny,  błąd przypadkowy,  błąd nadmierny.

Ćwiczenia laboratoryjne dotyczą wzorcowania następujących przyrządów pomiarowych:

Opcja I

 1. Suwmiarki
 2. Mikrometry zewnętrzne
 3. Czujniki analogowe z działką elementarną 0,01 mm
 4. Poziomnice liniałowe
 5. Kątowniki 90 stopni stalowe
 6. Kątomierze uniwersalne
 7. Płytki interferencyjne płaskie oraz płaskorównoległe
 8. Średnicówki mikrometryczne trójpunktowe
 9. Transametry
 10. Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem

Opcja II

 1. Suwmiarki
 2. Mikrometry zewnętrzne
 3. Czujniki analogowe z działką elementarną 0,01 mm
 4. Poziomnice liniałowe
 5. Kątowniki 90 stopni stalowe
 6. Kątomierze uniwersalne
 7. Płytki interferencyjne płaskie oraz płaskorównoległe
 8. Średnicówki mikrometryczne trójpunktowe
 9. Transametry
 10. Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem
 11. Płytki wzorcowe długości do 100 mm

 

Dodatkowe dobrowolne ćwiczenia wymienione poniżej (za dodatkową opłatą). Przy dodatkowych ćwiczeniach oprócz szkolenia otrzymuje się instrukcję wzorcowania wraz z zapiską.

Dodatkowe ćwiczenia laboratoryjne (fakultatywne–dobrowolne):

 1. Głębokościomierze suwmiarkowe - 220 zł netto    
 2. Wysokościomierze suwmiarkowe  230 zł netto    
 3. Spoinomierze suwmiarkowe - 250 zł netto    
 4. Spoinomierze SPA 40 oraz SPA 60 - 280 zł netto    
 5. Mikrometry wewnętrzne - 250 zł netto    
 6. Mikrometry z wbudowanym czujnikiem - 290 zł netto    
 7. Głowice mikrometryczne - 210 zł netto    
 8. Głowice mikrometryczne 50 mm Mitutoyo bez sprzęgła - 270 zł netto    
 9. Głębokościomierze mikrometryczne - 250 zł netto    
 10. Sprawdziany tłoczkowe - 260 zł netto
 11. Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe - 210 zł netto    
 12. Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,01 mm - 250 zł netto
 13. Czujniki analogowe calowe - 280 zł    
 14. Poziomnice budowlane - 220 zł netto
 15. Poziomnice cyfrowe (4x90)º - 270 zł netto
 16. Kątomierze cyfrowe budowlane - 260 zł netto    
 17. Średnicówki czujnikowe dwupunktowe - 270 zł netto    
 18. Grubościomierze czujnikowe - 250 zł netto    
 19. Głębokościomierze czujnikowe - 240 zł netto    
 20. Szczelinomierze listkowe - 230 zł netto
 21. Szczelinomierze klinowe - 250 zł netto    
 22. Wzorce łuków kołowych - 240 zł netto    
 23. Wzorce zarysu gwintu metrycznego i calowego - 240 zł    
 24. Wałeczki pomiarowe do pomiarów gwintów - 270 zł netto    
 25. Wałeczki pomiarowe do pomiarów otworów - 260 zł netto
 26. Przymiary wstęgowe oraz sztywne i półsztywne - 240 zł netto    
 27. Płytki kątowe o matowych powierzchniach pomiarowych - 290 zł netto    
 28. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe na długościomierzu pionowym Abbego P01 - 320 zł netto
 29. Pierścienie wzorcowe gładkie na długościomierzu poziomym ULM 520 S-E - 450 zł netto
 30. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe na długościomierzu poziomym ULM 520 S-E - 550 zł netto
 31. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe walcowe na długościomierzu poziomym ULM 520 S-E - 550 zł netto
 32. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe stożkowe na długościomierzu poziomym ULM 520 S-E - 580 zł netto
 33. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe stożkowe na długościomierzu poziomym ULM 520 S-E - 580 zł netto
 34. Płytki wzorcowe o zakr. długości (150÷500) mm na długościomierzu poziomym ULM 520 S-E - 510 zł netto
 35. Czujniki optyczne MOP 02/20 oraz  MOP 1/100 - 310 zł netto
 36. Długościomierze pionowe Abbego - 340 zł netto
 37. Przybory do płytek wzorcowych - 420 zł netto
 38. Kątowniki 90º walcowe - 330 zł netto
 39. Poziomnice koincydencyjne - 330 zł netto
 40. Poziomnice optyczne kątowe - 350 zł netto
 41. Płyty pomiarowe granitowe - 400 zł netto
 42. Liniały powierzchniowe prostokątne lub dwuteowe - 390 zł netto
 43. Wzorce nastawcze do wymiarów zewnętrznych na długościomierzu ULM 520 S-E - 400 zł netto
 44. Suwmiarki Schultza - 240 zł netto
Script logo