K-2 Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta z elementami szacowania niepewności pomiaru

Opcja I kursu – 4 dni (32 h) – cena 2450 zł netto

Opcja II kursu – 5 dni (40 h) – cena 3200 zł netto

Opcja III kursu – 1 dzień (8 h) – cena 800 zł netto

 

Najbliższy termin szkolenia: opcja I - 21÷24.10.2024 r.    opcja II - 21÷25.10.2024 r.    opcja III - 25.10.2024 r.

 

Szkolenie odbywa się w Akredytowanym Laboratorium Wzorcującym nr AP 162

Kierownikiem Laboratorium jest inż. Marek Koziorowski – były długoletni auditor techniczny Polskiego Centrum Akredytacji w obszarze Wielkości geometryczne oraz były długoletni Kierownik Pracowni Pomiarów Długości i Kąta Okregowego Urzędu Miar w Łodzi, obecnie współwłaściciel firmy Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi. Kurs prowadzony jest przez personel akredytowany Laboratorium AP 162.

Zgłoszenia na kursy przyjmuje Kierownik Laboratorium inż. Marek Koziorowski, tel 508 252 721; e-mail biuro@kumlab.eu

Oferta na kurs obejmuje przerwy kawowe i obiad. Noclegi kursanci zapewniają sobie we własnym zakresie.

Zapraszamy do naszej galerii by zobaczyć jak wyglądają prowadzone u nas kursy - Galeria szkoleń.

 

Kurs składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej:

Opcja I kursu – 4 dni szkolenia składające się z części teoretycznej oraz części praktycznej (9 ćwiczeń - kursant otrzymuje wszystkie instrukcje wzorcowania wraz z formularzami zapisek, materiały dotyczące szacowania  niepewności pomiarów - podstawy teoretyczne wraz ze wszystkimi budżetami niepewności pomiaru).

Opcja II kursu – 5 dni szkolenia składające się z części teoretycznej oraz części praktycznej (10 ćwiczeń - kursant otrzymuje wszystkie instrukcje wzorcowania wraz z formularzami zapisek, materiały dotyczące szacowania  niepewności pomiarów - podstawy teoretyczne wraz ze wszystkimi budżetami niepewności pomiaru).

Opcja III kursu – 1 dzień szkolenia składający się z części teoretycznej oraz części praktycznej (1 ćwiczenie - dotyczące wzorcowania płytek wzorcowych długości do 100 mm - kursant otrzymuje instrukcje wzorcowania wraz z formularzami zapisek i budżetem niepewności pomiaru. Podczas szkolenia oprócz omówienia budżetu niepewności pomiaru przeprowadzane jest ćwiczenie praktyczne z wzorcowania płytek wzorcowych).

Ćwiczenia fakultatywne dodatkowe (dobrowolne - oddzielnie płatne) wybierane indywidualnie przez kursanta (kursant oprócz szkolenia otrzymuje instrukcję wzorcowania wraz z formularzami zapisek). Ceny netto podane są poniżej przy konkretnych ćwiczeniach.

 

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia teoretyczne:

Szacowanie niepewności pomiaru przy wzorcowania

 1. Istota niepewności pomiaru i model matematyczny wyniku pomiaru
  - Źródła niepewności wyniku pomiaru
  - Niepewność rozszerzona pomiaru
 2. Niepewność standardowa złożona i przykłady obliczania niepewności pomiaru
  - obliczanie niepewności – sposób I
  - obliczanie niepewności – sposób II
 3. Szacowanie niepewności standardowych metodą typu A i metodą typu B
  - metoda typu A
  - metoda typu B
 4. Budżet niepewności pomiaru
  - budżet niepewności pomiaru – wariant 1
  - budżet niepewności pomiaru – wariant 2
 5. Zasady ustalania współczynnika rozszerzenia przy obliczaniu niepewności rozszerzonej
 6. Analiza przykładowych budżetów niepewności pomiaru
 7. Znaczenie niepewności pomiaru w kontekście orzekania o zgodności z wymaganiami
 8. Obliczanie niepewności standardowej złożonej z uwzględnieniem współczynników korelacji
 9. Procedura ogólna szacowania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu przyrządów pomiarowych
 10. Najlepsza zdolność pomiarowa, interpretacja, formułowanie i znaczenie
 11. Błędy pomiaru:  błąd systematyczny,  błąd przypadkowy,  błąd nadmierny.

Ćwiczenia laboratoryjne dotyczą wzorcowania następujących przyrządów pomiarowych:

Opcja I

 1. Suwmiarki
 2. Mikrometry zewnętrzne
 3. Czujniki analogowe z działką elementarną 0,01 mm
 4. Poziomnice liniałowe
 5. Kątowniki 90 stopni stalowe
 6. Kątomierze uniwersalne
 7. Płytki interferencyjne płaskie oraz płaskorównoległe
 8. Średnicówki mikrometryczne trójpunktowe
 9. Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem

Opcja II

 1. Suwmiarki
 2. Mikrometry zewnętrzne
 3. Czujniki analogowe z działką elementarną 0,01 mm
 4. Poziomnice liniałowe
 5. Kątowniki 90 stopni stalowe
 6. Kątomierze uniwersalne
 7. Płytki interferencyjne płaskie oraz płaskorównoległe
 8. Średnicówki mikrometryczne trójpunktowe
 9. Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem
 10. Płytki wzorcowe długości do 100 mm

Opcja III

 1. Płytki wzorcowe długości do 100 mm

 

Dodatkowe dobrowolne ćwiczenia wymienione poniżej (za dodatkową opłatą). Przy dodatkowych ćwiczeniach oprócz szkolenia otrzymuje się instrukcję wzorcowania wraz z zapiską.

Dodatkowe ćwiczenia laboratoryjne (fakultatywne–dobrowolne):

 1. Głębokościomierze suwmiarkowe - 240 zł netto
 2. Wysokościomierze suwmiarkowe - 250 zł netto
 3. Wysokościomierze do pomiaru wysokości kół pojazdów - 260 zł netto
 4. Spoinomierze suwmiarkowe - 270 zł netto
 5. Spoinomierze SPA 40 oraz SPA 60 - 310 zł netto
 6. Spoinomierze SPD-1 - 290 zł netto
 7. Mikrometry wewnętrzne - 270 zł netto
 8. Mikrometry z wbudowanym czujnikiem - 330 zł netto
 9. Głowice mikrometryczne - 240 zł netto
 10. Głowice mikrometryczne 50 mm Mitutoyo bez sprzęgła - 300 zł netto
 11. Głębokościomierze mikrometryczne - 280 zł netto
 12. Sprawdziany tłoczkowe na długościomierzu pionowym Abbego - 290 zł netto
 13. Sprawdziany tłoczkowe na długościomierzu poziomym ULM 520 S-E firmy MAHR - 320 zł netto
 14. Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe - 230 zł netto
 15. Czujniki cyfrowe o rozdz. 0,01 mm za pomocą głowicy MITUTOYO - 270 zł netto
 16. Czujniki cyfrowe o rozdz. (0,01; 0,001; 0,0005) mm na przyrządzie Precimar 100 firmy MAHR - 310 zł netto
 17. Czujniki analogowe metryczne i calowe na przyrządzie Precimar 100 firmy MAHR - 330 zł netto
 18. Poziomnice budowlane - 240 zł netto
 19. Poziomnice cyfrowe (4x90)º - 310 zł netto
 20. Kątomierze cyfrowe budowlane - 290 zł netto
 21. Średnicówki czujnikowe dwupunktowe - 310 zł netto
 22. Grubościomierze czujnikowe - 280 zł netto
 23. Głębokościomierze czujnikowe - 270 zł netto
 24. Szczelinomierze listkowe - 260 zł netto
 25. Szczelinomierze klinowe - 290 zł netto
 26. Wzorce łuków kołowych - 270 zł netto
 27. Wzorce zarysu gwintu metrycznego i calowego - 270 zł netto
 28. Wzorce kreskowe lupy pomiarowej - 250 zł netto
 29. Wałeczki pomiarowe do pomiarów gwintów - 300 zł netto
 30. Wałeczki pomiarowe do pomiarów otworów - 290 zł netto
 31. Przymiary wstęgowe oraz sztywne i półsztywne - 270 zł netto
 32. Płytki kątowe o matowych powierzchniach pomiarowych - 320 zł netto
 33. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe na długościomierzu pionowym Abbego P01 - 350 zł netto
 34. Pierścienie wzorcowe gładkie na długościomierzu poziomym ULM 520 S-E - 490 zł netto
 35. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe na długościomierzu poziomym ULM 520 S-E - 600 zł netto
 36. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe walcowe na długościomierzu poziomym ULM 520 S-E - 600 zł netto
 37. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe stożkowe na długościomierzu poziomym ULM 520 S-E - 630 zł netto
 38. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe stożkowe na długościomierzu poziomym ULM 520 S-E - 630 zł netto
 39. Płytki wzorcowe o zakresie długości (125÷500) mm na długościomierzu poziomym ULM 520 S-E - 550 zł netto
 40. Czujniki optyczne MOP 02/20 oraz  MOP 1/100 - 340 zł netto
 41. Długościomierze pionowe Abbego - 380 zł netto
 42. Długościomierze poziome (maszyna 1-D) - 390 zł netto
 43. Przybory do płytek wzorcowych - 470 zł netto
 44. Kątowniki 90º walcowe - 370 zł netto
 45. Poziomnice koincydencyjne - 370 zł netto
 46. Poziomnice optyczne kątowe - 400 zł netto
 47. Płyty pomiarowe granitowe - 440 zł netto
 48. Liniały powierzchniowe prostokątne lub dwuteowe - 430 zł netto
 49. Wzorce nastawcze do wymiarów zewnętrznych na długościomierzu ULM 520 S-E - 440 zł netto
 50. Suwmiarki Schultza - 290 zł netto
 51. Transametry - 320 zł netto
 52. Folie wzorcowe - 240 zł netto
 53. Przymiary i wzorce kreskowe do 300 mm wzorcowane na mikroskopie ISD V300A - 290 zł netto
 54. Sprawdziany stożkowe do otworów wzorcowane na mikroskopie ISD V300A - 300 zł netto
 55. Szczelinomierze suwmiarkowe stożkowe oraz fazomierze suwmiarkowe - 300 zł netto
 56. Mierniki do pomiaru grubości powłok - 310 zł netto
Script logo