SZ-5 Doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

1 dzień (8 h); warsztaty / ćwiczenia – cena netto 450 zł.

Prowadzący

  • absolwent Politechniki Warszawskiej
  • ewaluator EA (tj. osoba oceniająca sposób akredytacji jednostek akredytujących w innych krajach europejskich)
  • prowadził w PCA szkolenia auditorów wiodących i technicznych oceniających laboratoria.
  • obecnie wykorzystuje swoje doświadczenie będąc Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania i nadzoruje system zarządzania oparty na normach PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i PN-EN ISO 9001 w firmie, w której jest także auditorem wewnętrznym.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w akredytowanych laboratoriach, zainteresowanych pogłębieniem znajomości normy i dokumentów stanowiących wymagania akredytacyjne. Zakłada się znajomość wymagań normy i dokumentów stanowiących wymagania akredytacyjne.

Program

  1. Krótkie omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dotyczących doskonalenia.
  2. Elementy możliwe do doskonalenia – dyskusja, wybór najistotniejszych elementów.
  3. Możliwość wykorzystania programu Excel do nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania.
  4. Analiza możliwości doskonalenia na przykładach własnych uczestników szkolenia.

Ćwiczenia
Analiza i wykorzystywanie spostrzeżeń formułowanych przez auditorów.

Script logo