Wzorcowanie średnicówek czujnikowych dwupunktowych

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi wykonuje wzorcowanie:

 • średnicówek czujnikowych dwupunktowych (analogowych, cyfrowych) - do 300 mm

Średnicówki czujnikowe dwupunktowe wzorcujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02.

Wzorcowanie wykonywane jest za pomocą płytek wzorcowych i głowicy mikrometrycznej posiadających aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane. Podczas wzorcowania utrzymywana jest stała temperatura 20 ± 2 ˚C.

Wyznaczane parametry:

 • nacisk pomiarowy czujnika średnicówki
 • powtarzalność wskazań czujnika
 • histereza pomiarowa
 • błędy wskazań czujnika
 • nacisk pomiarowy średnicówki
 • nacisk mostka centrującego średnicówki
 • powtarzalność wskazań średnicówki
 • błędy wskazań średnicówki w całym zakresie

Po wzorcowaniu Laboratorium wystawia świadectwo wzorcowania z podaniem niepewności pomiaru wszystkich wyznaczonych parametrów. Wyniki wzorcowania odniesione są do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM i NMIJ/AIST. Na żądanie klienta możemy (nieodpłatnie) potwierdzić zgodność wyników pomiarów z podaną przez klienta specyfikacją pomiarową.


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Wzorcujące.

 • Wzorcowanie średnicówki czujnikowej dwupunktowej - wyznaczanie błędów wskazań

  Wzorcowanie średnicówki czujnikowej dwupunktowej - wyznaczanie błędów wskazań

 • Wzorcowanie średnicówki czujnikowej dwupunktowej - wyznaczanie nacisku pomiarowego średnicówki

  Wzorcowanie średnicówki czujnikowej dwupunktowej - wyznaczanie nacisku pomiarowego średnicówki

 • Wzorcowanie średnicówki czujnikowej dwupunktowej - wyznaczanie nacisku pomiarowego mostka środkującego

  Wzorcowanie średnicówki czujnikowej dwupunktowej - wyznaczanie nacisku pomiarowego mostka środkującego

 • cennik.pdf

  Aktualny cennik wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

 • wniosek_o_wzorcowanie.doc

  Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

Script logo