Wzorcowanie średnicówek mikrometrycznych, czujnikowych trójpunktowych

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi wykonuje w zakresie akredytacji PCA wzorcowanie:

 • średnicówek mikrometrycznych trójpunktowych (analogowych, cyfrowych) - od 3 mm do 300 mm
 • średnicówek czujnikowych trójpunktowych (cyfrowych) - od 3 mm do 300 mm

Średnicówki mikrometryczne, czujnikowe trójpunktowe wzorcujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02.

Wzorcowanie wykonywane jest za pomocą pierścieni wzorcowych posiadających aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane. Podczas wzorcowania utrzymywana jest stała temperatura 20 ± 2 ˚C.

Wyznaczane parametry w zależności od przyrządu:

 • błędy wskazań średnicówki mikrometrycznej trójpunktowej
 • nacisk pomiarowy końcówki pomiarowej średnicówki trójpunktowej

Po wzorcowaniu Laboratorium wystawia akredytowane świadectwo wzorcowania z podaniem niepewności pomiaru wszystkich wyznaczonych parametrów. Wyniki wzorcowania odniesione są do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM. Na żądanie klienta możemy (nieodpłatnie) potwierdzić zgodność wyników pomiarów z podaną przez klienta specyfikacją pomiarową.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Wzorcujące.

 • Wzorcowanie średnicówki mikrometrycznej trójpunktowej - wyznaczanie błędów wskazań

  Wzorcowanie średnicówki mikrometrycznej trójpunktowej - wyznaczanie błędów wskazań

 • Wzorcowanie średnicówki mikrometrycznej trójpunktowej - wyznaczanie nacisku pomiarowego

  Wzorcowanie średnicówki mikrometrycznej trójpunktowej - wyznaczanie nacisku pomiarowego

 • cennik.pdf

  Aktualny cennik wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

 • wniosek_o_wzorcowanie.doc

  Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

Script logo