Wzorcowanie czujników, diatestów analogowych i cyfrowych metrycznych i calowych za pomocą przyrządu Optimar 100

 • Wzorcowanie czujników, diatestów analogowych i cyfrowych metrycznych i calowych - przyrząd Optimar 100

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi wykonuje:

Wzorcowanie w zakresie akredytacji PCA za pomocą przyrządu OPTIMAR 100:

 • czujników analogowych - zegarowych metrycznych (działka elementarna 0,1 mm) - do 50 mm
 • czujników analogowych - zegarowych metrycznych (działka elementarna 0,02; 0,01; 0,005; 0,002; 0,001; 0,0005 mm) - do 100 mm
 • czujników analogowych metrycznych z uchylnym trzpieniem (działka elementarna 0,02; 0,01; 0,005; 0,001 mm) - do 3 mm
 • czujników cyfrowych metrycznych (rozdzielczość 0,02; 0,01; 0,005; 0,002; 0,001; 0,0005; 0,0002 mm) - do 100 mm
 • czujników cyfrowych metrycznych z uchylnym trzpieniem (rozdzielczość 0,01; 0,005; 0,001 mm) - do 1 mm
 • czujników analogowych - zegarowych calowych (działka elementarna 0,01; 0,005; 0,001; 0,0005; 0,00025; 0,00005") - do 4"
 • czujników analogowych calowych z uchylnym trzpieniem (działka elementarna 0,001; 0,0005; 0,0001; 0,00005") - do 0,04"

Czujniki wzorcujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02.

Wzorcowanie wykonywane jest za pomocą przyrządu Mahr Optimar 100 posiadającego aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane. Podczas wzorcowania utrzymywana jest stała temperatura 20 ± 2 ˚C.

 

Wyznaczane parametry w zależności od przyrządu:

Dla czujników metrycznych:

 • błędy wskazań dla całego zakresu pomiarowego - czujnik analogowy i cyfrowy
 • błędy wskazań dla 1; 0,5; 0,1 obrotów wskazówki zegara - czujnik analogowy
 • błędy wskazań w przedziale cząstkowym - czujnik cyfrowy
 • histereza pomiarowa
 • powtarzalność pomiaru czujnika
 • nacisk pomiarowy

Dla czujników analogowych calowych:

 • błędy wskazań w zakresie pierwszego 1 obrotu wskazówki czujnika
 • błędy wskazań w zakresie pierwszych 2,5 obrotów wskazówki czujnika
 • błędy wskazań w zakresie powyżej 2,5 obrotów do 10 obrotów wskazówki czujnika
 • błędy wskazań w zakresie powyżej 10 obrotów do 20 obrotów wskazówki czujnika
 • błędy wskazań w zakresie powyżej 20 obrotów do końca zakresu pomiarowego
 • histereza pomiarowa
 • powtarzalność pomiaru czujnika
 • nacisk pomiarowy

Po wzorcowaniu Laboratorium wystawia akredytowane (w zakresie akredytacji PCA) świadectwo wzorcowania z podaniem niepewności pomiaru wszystkich wyznaczonych parametrów. Na żądanie klienta możemy (nieodpłatnie) potwierdzić zgodność wyników pomiarów z podaną przez klienta specyfikacją pomiarową.

Wykonujemy także wzorcowanie czujników z akredytacją PCA za pomocą głowicy mikrometrycznej.

 

W stałej sprzedaży posiadamy czujniki z akredytowanym świadectwem wzorcowania.

Po więcej szczegółów zapraszamy na podstronę Czujniki ze świadectwem wzorcowania PCA.


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Wzorcujące.

 • Wzorcowanie czujników analogowych i cyfrowych metrycznych i calowych z akredytacją PCA - stanowisko pomiarowe

  Wzorcowanie czujników analogowych i cyfrowych metrycznych i calowych - stanowisko pomiarowe

 • Wzorcowanie czujników analogowych i cyfrowych metrycznych i calowych z akredytacją PCA - stanowisko pomiarowe

  Wzorcowanie czujników analogowych i cyfrowych metrycznych i calowych - stanowisko pomiarowe

 • cennik.pdf

  Aktualny cennik wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

 • wniosek_o_wzorcowanie.doc

  Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

Script logo