Wzorcowanie kątowników 90° dwuramiennych

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi wykonuje w zakresie akredytacji PCA wzorcowanie:

 • kątowników 90° dwuramiennych (powierzchniowych płaskich) - do 500 mm
 • kątowników 90° dwuramiennych (krawędziowych płaskich) - do 500 mm
 • kątowników 90° dwuramiennych (krawędziowych z grubym ramieniem) - do 500 mm
 • kątowników 90° dwuramiennych (powierzchniowych z grubym ramieniem) - do 500 mm
 • kątowników 90° dwuramiennych (powierzchniowych ze stopą) - do 500 mm
 • kątowników 90° dwuramiennych (krawędziowych pełnych) - do 100 mm

Kątowniki 90° dwuramienne wzorcujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02.

Wzorcowanie wykonywane jest za pomocą kątownika walcowego, płytek wzorcowych i mikrometru cyfrowego posiadających aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane. Podczas wzorcowania utrzymywana jest stała temperatura 20 ± 3 ˚C.

Wyznaczane parametry w zależności od przyrządu:

 • odchyłka płaskości powierzchni pomiarowych
 • odchyłka prostoliniowości krawędzi pomiarowych
 • odchyłka równoległości powiewierzchni pomiarowych krótszego ramienia i stopy
 • odchyłka prostopadłości kąta zewnętrznego i wewnętrznego kątownika

Po wzorcowaniu Laboratorium wystawia akredytowane świadectwo wzorcowania z podaniem niepewności pomiaru wszystkich wyznaczonych parametrów. Wyniki wzorcowania odniesione są do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM. Na żądanie klienta możemy (nieodpłatnie) potwierdzić zgodność wyników pomiarów z podaną przez klienta specyfikacją pomiarową.

 

W stałej sprzedaży posiadamy kątowniki 90° z akredytowanym świadectwem wzorcowania.

Po więcej szczegółów zapraszamy na podstronę Kątowniki ze świadectwem wzorcowania PCA.


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Wzorcujące.

 • Wzorcowanie kątownika dwuramiennego - wyznaczanie odchyłki prostopadłości kąta zewnętrznego

  Wzorcowanie kątownika dwuramiennego - wyznaczanie odchyłki prostopadłości kąta zewnętrznego

 • Wzorcowanie kątownika dwuramiennego - wyznaczanie odchyłki prostopadłości kąta wewnętrznego

  Wzorcowanie kątownika dwuramiennego - wyznaczanie odchyłki prostopadłości kąta wewnętrznego

 • cennik.pdf

  Aktualny cennik wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

 • wniosek_o_wzorcowanie.doc

  Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

Script logo