Wzorcowanie poziomnic cyfrowych i kątomierzy cyfrowych

 • Przykłady poziomnic cyfrowych wzorcowanych z akredytacją PCA

  Przykłady poziomnic cyfrowych wzorcowanych z akredytacją PCA

 • Przykłady kątomierzy cyfrowych wzorcowanych z akredytacją PCA

  Przykłady kątomierzy cyfrowych wzorcowanych z akredytacją PCA

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi wykonuje w zakresie akredytacji PCA wzorcowanie:

 • poziomnic cyfrowych (4 x 90)º i (360)º - o rozdzielczości (0,05; 0,1; 0,2; 0,5)° - do 2m
 • poziomnic cyfrowych (4 x 90)º i (360)º - o rozdzielczości (0,05; 0,1; 0,2; 0,5)° z dodatkowymi ampułkami (z poziomnicą budowlaną) - do 2m
 • poziomnic cyfrowych (4 x 90)º i (360)º - o rozdzielczości (0,05; 0,1; 0,2; 0,5)° z dodatkowymi ampułkami (z poziomnicą budowlaną) oraz z kątomierzem cyfrowym - o rozdzielczości (0,05; 0,1; 0,2; 0,5)° - do 2m
 • kątomierzy cyfrowych (0-360)º - o rozdzielczości (0,05; 0,1; 0,2; 0,5)°
 • kątomierzy cyfrowych (0-360)º - o rozdzielczości (0,05; 0,1; 0,2; 0,5)° z dodatkowymi ampułkami (z poziomnicą budowlaną) - do 2m

Poziomnice cyfrowe i kątomierze cyfrowe wzorcujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02.

Wzorcowanie wykonywane jest za pomocą przyrządów pomiarowych posiadających aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane. Podczas wzorcowania utrzymywana jest stała temperatura 20 ± 3 ˚C.

Wyznaczane parametry w zależności od przyrządu:

 • błąd długości pęcherzyka ampułek pomiarowych
 • błąd ustawienia wskazania zerowego pęcherzyka ampułki pomiarowej do pomiaru poziomu i pionu (poziomnica budowlana)
 • błąd ustawienia wskazania zerowego pęcherzyka ampułki ustawczej i pomiarowej (poziomnica liniałowa)
 • błąd pomiaru kątów (poziomnica cyfrowa)
 • błąd pomiaru kątów (kątomierz cyfrowy)

Po wzorcowaniu Laboratorium wystawia akredytowane świadectwo wzorcowania z podaniem niepewności pomiaru wszystkich wyznaczonych parametrów.  Wyniki wzorcowania odniesione są do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM. Na żądanie klienta możemy (nieodpłatnie) potwierdzić zgodność wyników pomiarów z podaną przez klienta specyfikacją pomiarową.

 

W stałej sprzedaży posiadamy poziomnice budowlane oraz liniałowe z akredytowanym świadectwem wzorcowania.

Po więcej szczegółów zapraszamy na podstrony: Poziomnice budowlane ze świadectwem wzorcowania PCA.


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Wzorcujące.

 • Wzorcowanie poziomnicy cyfrowej z akredytacją PCA

  Wzorcowanie poziomnicy cyfrowej z akredytacją PCA

 • cennik.pdf

  Aktualny cennik wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

 • wniosek_o_wzorcowanie.doc

  Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

Script logo