Wzorcowanie poziomnic liniałowych, precyzyjnych (maszynowych) i budowlanych

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi wykonuje w zakresie akredytacji PCA wzorcowanie:

 • poziomnic liniałowych, precyzyjnych (maszynowych) - z działką elementarną (0,1; 0,05; 0,02; 0,01) mm/m - do 500 mm
 • poziomnic budowlanych analogowych (ampułkowych) - do 2000 mm

Poziomnice liniałowe i budowlane wzorcujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02.

Wzorcowanie wykonywane jest za pomocą przyrządów pomiarowych posiadających aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane. Podczas wzorcowania utrzymywana jest stała temperatura 20 ± 2 ˚C (poziomnice liniałowe) oraz 20 ± 5 ˚C (poziomnice budowlane).

Wyznaczane parametry w zależności od przyrządu:

 • odchyłka płaskości powierzchni pomiarowych
 • błąd długości pęcherzyka ampułek pomiarowych
 • błąd ustawienia wskazania zerowego pęcherzyka ampułki pomiarowej do pomiaru poziomu i pionu (poziomnica budowlana)
 • błąd ustawienia wskazania zerowego pęcherzyka ampułki ustawczej i pomiarowej (poziomnica liniałowa)
 • wartość zmiany wskazania pęcherzyka ampułki pomiarowej po odchyleniu poziomnicy od położenia pionowego o kąt  ± 5°
 • błąd wartości działki elementarnej ampułki pomiarowej (poziomnica liniałowa)

Uwaga: W przypadku dużego błędu ustawienia wskazania zerowego ampułki pomiarowej lub wartości zmiany wskazania pęcherzyka ampułki pomiarowej po odchyleniu poziomnicy od położenia pionowego o kąt ± 5° (rozregulowana poziomnica liniałowa) istnieje możliwość regulacji poziomnicy liniałowej przed wzorcowaniem za dodatkową opłatą.

Po wzorcowaniu Laboratorium wystawia akredytowane świadectwo wzorcowania z podaniem niepewności pomiaru wszystkich wyznaczonych parametrów.  Wyniki wzorcowania odniesione są do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM. Na żądanie klienta możemy (nieodpłatnie) potwierdzić zgodność wyników pomiarów z podaną przez klienta specyfikacją pomiarową.

 

W stałej sprzedaży posiadamy poziomnice budowlane oraz liniałowe z akredytowanym świadectwem wzorcowania.

Po więcej szczegółów zapraszamy na podstrony: Poziomnice budowlane ze świadectwem wzorcowania PCA, poziomnice liniałowe ze świadectwem wzorcowania PCA.


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Wzorcujące.

 • Wzorcowanie poziomnicy liniałowej wyznaczanie błędu wartości działki elementarnej ampułki pomiarowej

  Wzorcowanie poziomnicy liniałowej wyznaczanie błędu wartości działki elementarnej ampułki pomiarowej

 • Wzorcowanie poziomnicy budowlanej wyznaczanie błędu ustawienia wskazania zerowego pęcherzyka ampułki pomiarowej do pomiaru pionu

  Wzorcowanie poziomnicy budowlanej wyznaczanie błędu ustawienia wskazania zerowego pęcherzyka ampułki pomiarowej do pomiaru pionu

 • Wzorcowanie poziomnic liniałowych wyznaczanie wartości zmiany wskazania pęcherzyka ampułki pomiarowej po odchyleniu poziomnicy od położenia pionowego o kąt ± 5°

  Wzorcowanie poziomnic liniałowych wyznaczanie wartości zmiany wskazania pęcherzyka ampułki pomiarowej po odchyleniu poziomnicy od położenia pionowego o kąt ± 5°

 • cennik.pdf

  Aktualny cennik wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

 • wniosek_o_wzorcowanie.doc

  Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

Script logo