Wzorcowanie spoinomierzy suwmiarkowych, SPA 40 i SPA 60, SPL-1, MS5, SPD-1

 • Przykłady wzorcowanych spoinomierzy (Spoinomierze suwmiarkowe, SPB-1A, SPB-1C, SP140-02-005, SPA 40, SPA 60, SP-140-03-002, SP140-03-003, MS1, MS2, SPL-1, SP140-02-004, MS5)

  Przykłady wzorcowanych spoinomierzy z akredytacją PCA

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi wykonuje w zakresie akredytacji PCA wzorcowanie:

 • spoinomierzy suwmiarkowych (np. SPB-1A, SPB-1C, SP140-02-005, 4830) - do 30 mm
 • spoinomierzy typu SPA 40 i SPA 60 (np. SPA 40, SPA 60, SP-140-03-002, SP140-03-003, MS1, MS2, HJC40B, UWG-1S, UMS-1, 4838-1) - do 15 mm
 • spoinomierzy typu SPD-1 (np. SPD-1, SP140-03-004, MS3, MG-8, 4835-1) - do 20 mm
 • spoinomierzy typu SPL-1 (np. SPL-1, SP140-02-004, MS5, 4840-1) - do 20 mm
 • spoinomierzy typu SPH-1 (np. SPH-1, SP140-02-003, V-WAC, 4834-1) - do 6 mm
 • innych spoinomierzy (w przypadku innych spoinomierzy prosimy o kontakt w celu potwierdzenia możliwości wzorcowania z akredytacją PCA)

Spoinomierze suwmiarkowe, spoinomierze typu SPA 40 i SPA 60 oraz spoinomierze typu SPL-1 i SPD-1 wzorcujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02.

Wzorcowanie wykonywane jest za pomocą płytek wzorcowych, płytek kątowych Kusznikowa, wałeczków pomiarowych i kątownika walcowego posiadających aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane. Podczas wzorcowania utrzymywana jest stała temperatura 20 ± 5 ˚C.

Wyznaczane parametry spoinomierza suwmiarkowego:

 • odchyłka płaskości powierzchni pomiarowych
 • błędy kątów spoinomierza
 • błędy pomiaru spoin na płaszczyźnie
 • błędy pomiaru spoin w narożach

Wyznaczane parametry spoinomierza typu SPA 40 i SPA 60:

 • błędy pomiaru wysokości spoin czołowych
 • błędy pomiaru wysokości spoin pachwinowych
 • błędy pomiaru grubości spoin pachwinowych
 • błędy pomiaru szerokości spoin czołowych
 • błędy pomiaru kąta ukosowania
 • błędy pomiaru głębokości podcięcia

Wyznaczane parametry spoinomierza typu SPL-1:

 • błędy pomiaru wysokości spoin pachwinowych wypukłych
 • błędy pomiaru grubości spoin pachwinowych wypukłych
 • błędy pomiaru grubości spoin pachwinowych wklęsłych

Wyznaczane parametry spoinomierza typu SPH-1:

 • błędy pomiaru wysokości spoin czołowych
 • błędy pomiaru głębokości podcięcia

Wyznaczane parametry spoinomierza typu SPD-1:

 • błędy pomiaru wysokości spoin czołowych i pachwinowych
 • błędy pomiaru grubości spoin pachwinowych
 • błędy pomiaru kąta ukosowania
 • błędy pomiaru głębokości podcięcia

Po wzorcowaniu Laboratorium wystawia akredytowane świadectwo wzorcowania z podaniem niepewności pomiaru wszystkich wyznaczonych parametrów. Wyniki wzorcowania odniesione są do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM. Na żądanie klienta możemy (nieodpłatnie) potwierdzić zgodność wyników pomiarów z podaną przez klienta specyfikacją pomiarową.

 

W stałej sprzedaży posiadamy spoinomierze z akredytowanym świadectwem wzorcowania.

Po więcej szczegółów zapraszamy na podstronę Spoinomierze ze świadectwem wzorcowania PCA.


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Wzorcujące.

 • Wzorcowanie spoinomierza suwmiarkowego - wyznaczanie błędów wskazań przy pomiarach spoin w narożach

  Wzorcowanie spoinomierza suwmiarkowego - wyznaczanie błędów wskazań przy pomiarach spoin w narożach

 • Wzorcowanie spoinomierza typu SPA 60 - wyznaczanie błędów wskazań przy pomiarach spoin czołowych

  Wzorcowanie spoinomierza typu SPA 60 - wyznaczanie błędów wskazań przy pomiarach spoin czołowych

 • Wzorcowanie spoinomierza typu SPL-1 - wyznaczanie błędów wskazań przy pomiarach wysokości spoin pachwinowych

  Wzorcowanie spoinomierza typu SPL-1 - wyznaczanie błędów wskazań przy pomiarach wysokości spoin pachwinowych

 • cennik.pdf

  Aktualny cennik wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

 • wniosek_o_wzorcowanie.doc

  Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

Script logo