Wzorcowanie sprawdzianów tłoczkowych i szczelinomierzy

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące Krajowe Usługi Metrologiczne s.c. w Łodzi wykonuje w zakresie akredytacji PCA wzorcowanie:

 • sprawdzianów tłoczkowych (trzpieniowych) jednogranicznych i dwugranicznych, przechodnich i nieprzechodnich - do 100 mm
 • szczelinomierzy listkowych (płytkowych) - od 0,02 mm do 3 mm
 • szczelinomierzy klinowych (klinów pomiarowych) - do 27 mm
 • szczelinomierzy klinowych płaskich - do 45 mm

Sprawdziany tłoczkowe i szczelinomierze wzorcujemy według metod pomiarowych objętych systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018-02.

Wzorcowanie wykonywane jest za pomocą długościomierza pionowego ABBE P01 posiadającego aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane. Podczas wzorcowania utrzymywana jest stała temperatura 20 ± 1 ˚C (sprawdziany tłoczkowe) oraz 20 ± 2 ˚C (szczelinomierze).

Wyznaczane parametry w zależności od przyrządu:

 • maksymalna średnica pomiarowa sprawdzianu tłoczkowego
 • odchyłka grubości poszczególnych listków szczelinomierza
 • odchyłka grubości szczelinomierza klinowego (klina pomiarowego)
 • odchyłka szerokości szczelinomierza klinowego płaskiego

Po wzorcowaniu Laboratorium wystawia akredytowane świadectwo wzorcowania z podaniem niepewności pomiaru wszystkich wyznaczonych parametrów. Wyniki wzorcowania odniesione są do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM. Na żądanie klienta możemy (nieodpłatnie) potwierdzić zgodność wyników pomiarów z podaną przez klienta specyfikacją pomiarową.

 

W stałej sprzedaży posiadamy szczelinomierze z akredytowanym świadectwem wzorcowania.

Po więcej szczegółów zapraszamy na podstronę Szczelinomierze listkowe ze świadectwem wzorcowania PCA.


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Wzorcujące.

 • Wzorcowanie sprawdzianów tłoczkowych (trzpieniowych) i szczelinomierzy - stanowisko pomiarowe

  Wzorcowanie sprawdzianów tłoczkowych (trzpieniowych) i szczelinomierzy - stanowisko pomiarowe

 • Wzorcowanie sprawdzianów tłoczkowych (trzpieniowych), szczelinomierzy - wynik pomiaru

  Wzorcowanie sprawdzianów tłoczkowych (trzpieniowych), szczelinomierzy - wynik pomiaru

 • Wzorcowanie szczelinomierza - wyznaczanie odchyłki grubości listka szczelinomierza

  Wzorcowanie szczelinomierza - wyznaczanie odchyłki grubości listka szczelinomierza

 • Wzorcowanie sprawdzianu tłoczkowego (trzpieniowego) - wyznaczanie maksymalnej średnicy pomiarowej sprawdzianu

  Wzorcowanie sprawdzianu tłoczkowego (trzpieniowego) - wyznaczanie maksymalnej średnicy pomiarowej sprawdzianu

 • Rodzaje wzorcowanych szczelinomierzy (szczelinomierze listkowe, klinowe, klinowe płaskie)

  Rodzaje wzorcowanych szczelinomierzy (szczelinomierze listkowe, klinowe, klinowe płaskie)

 • cennik.pdf

  Aktualny cennik wzorcowania (kalibracji) przyrządów pomiarowych - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

 • wniosek_o_wzorcowanie.doc

  Wniosek zgłoszeniowy usługi wzorcowania - Akredytowane Laboratorium Wzorcujące AP 162 - Krajowe Usługi Metrologiczne s.c.

Script logo